Mijn favorieten

Disclaimer

Wij van Smits Makelaardij o.z. stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en een bezoek brengt aan onze internetsite. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen in aanbiedingen, diensten, technische specificaties, omschrijvingen, afbeeldingen, of andere informatie op deze site zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Smits Makelaardij o.z. internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 

COPYRIGHT

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Smits Makelaardij o.z.. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd voor commerciële doeleinden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Smits Makelaardij o.z..


E-MAIL

Door Smits Makelaardij o.z. verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Smits Makelaardij o.z. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.